1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 1 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
rok
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
18 úsekov
298,5 km
2 - 4
4 132 mil. €
1 698 - 14 648
4,0
3,6
11/2025 - 6/2033
1
R7
14,3 km
2
98 mil. €
2 040
4
4
11/2025
(+8)
2
R7
11,0 km
4
97 mil. €
2 040
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
3
R7
23,5 km
2
161 mil. €
2 040
4
4
2/2026
(+11)
4
R7
9,5 km
4
135 mil. €
2 040
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
5
R3
52,5 km
2
611 mil. €
2 040
3 247 - 11 434
4
4
7/2027
(+5)
6
R2
18,0 km
2
171 mil. €
2 025
10 140 - 11 010
4
4
10/2027
(+7)
7
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 030
2 552 - 2 737
4
3
1/2028
(+12)
8
R4
6,0 km
2
100 mil. €
2 030
3 782 - 6 302
4
3
7/2028
(+15)
9
R1
11,5 km
4
406 mil. €
2 040
7 784
4
4
10/2027
(+54)
10
R1
9,5 km
4
340 mil. €
2 040
9 704 - 13 715
4
4
10/2027
(+54)
11
R3
7,9 km
2
71 mil. €
2 030
5 441 - 8 427
4
3
1/2029
(+5)
12
R6
11,3 km
2
142 mil. €
2 030
7 234
4
3
11/2029
(+7)
13
D1
15,8 km
4
138 mil. €
2 030
4 033 - 8 369
4
3
11/2029
(+11)
14
D1
15,5 km
4
135 mil. €
2 030
1 698 - 6 812
4
3
11/2029
(+11)
15
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 030
2 561 - 5 054
4
3
11/2029
(+7)
16
R3
10,4 km
2
243 mil. €
2 020
7 211
4
4
11/2030
(+17)
17
R3
14,0 km
2
305 mil. €
2 030
4
3
6/2033
(+21)
18
R2
49,0 km
2
662 mil. €
2 030
5 762 - 14 648
4
4
6/2033
(+21)
 
 
 
18 úsekov
298,5 km
2 - 4
4 132 mil. €
1 698 - 14 648
4,0
3,6
11/2025 - 6/2033
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku