1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 2 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
93 úsekov
1 180,7 km
2 - 8
20 238 mil. €
497,1 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
12/2019 - po 2040
1
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12,9 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
7/2022
2
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
16,0 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
12/2019
(+7)
3
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
2,8 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2022
(+24)
4
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
2020
5
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
2021
6
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
2021
7
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
2021
8
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
2021
9
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
5,3 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
12/2019
10
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
2,7 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
11
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
9,0 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
6/2021
(-0)
12
10/2017
D1
2,6 km
4
27 mil. €
2,4 mil. €
14 624
1
1
12/2019
(+8)
13
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
1,8 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
3/2021
(+10)
14
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
5,4 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
12/2020
(+6)
15
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
7,2 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
9/2022
(+14)
16
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
0,4 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
17
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
9,2 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2024
(0)
18
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
134 mil. €
4,1 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
8/2022
(+5)
19
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
132 mil. €
7,0 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
 10/2021
(+8)
20
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
3,7 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
2/2023
(+11)
21
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
22,7 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
 7/2027
(+13)
22
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
4,1 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
2/2024
(+22)
23
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
9,3 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
 9/2023
(-28)
24
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
12 mil. €
0,6 mil. €
2
1
8/2022
(+7)
25
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
2,2 mil. €
4 001
3
3
4/2023
(+6)
26
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
1,3 mil. €
4
4
11/2025
(+8)
27
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
2,8 mil. €
5 304
2
2
6/2023
(+24)
28
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
4,4 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
6/2023
(+11)
29
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
0,9 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
30
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
2,1 mil. €
4
4
2/2026
(+11)
31
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
3,2 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
8/2023
(+26)
32
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
1,3 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
 8/2024
(+13)
33
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
4,5 mil. €
16 268
3
3
8/2023
(+8)
34
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
5,1 mil. €
15 053
2
2
12/2024
(+6)
35
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
416 mil. €
16,8 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
 2/2025
(+11)
36
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
0,8 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
37
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
0,6 mil. €
10 312
3
5
 3/2025
(+24)
38
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
0,7 mil. €
7 972
3
4
3/2025
39
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
3,7 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
4/2024
(+9)
40
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
3,9 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
4/2024
(+9)
41
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
4,2 mil. €
12 157
2
3
6/2025
(+10)
42
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
1,1 mil. €
12 862
2
3
6/2025
(+10)
43
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
8,1 mil. €
10 359
3
3
 1/2027
(-11)
44
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
4,3 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
10/2024
(+11)
45
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
4,8 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
2/2026
(+9)
46
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
4,2 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
 8/2027
(+6)
47
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
7,5 mil. €
2
4
7/2029
(-8)
48
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2,9 mil. €
2
2
2/2026
(+18)
49
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5,5 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
2/2026
(+18)
50
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
5,2 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
3/2026
(+8)
51
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
5,7 mil. €
7 793
3
3
5/2026
(0)
52
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
3,6 mil. €
14 625
2
2
8/2026
(+10)
53
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
8,5 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
10/2026
(+27)
54
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
133 mil. €
2,4 mil. €
5
5
11/2026
(-21)
55
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
3,5 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
12/2026
(+3)
56
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
4,5 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
12/2026
(+3)
57
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
6,7 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
1/2027
(+33)
58
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
4,4 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
1/2026
(+4)
59
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
3,6 mil. €
11 611
3
3
5/2026
(+14)
60
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
26,4 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
7/2027
(+5)
61
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
6,1 mil. €
10 140 - 11 010
4
4
10/2027
(+7)
62
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
3,1 mil. €
5 587
5
4
12/2027
(+10)
63
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
6,1 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
1/2028
(+12)
64
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
93 mil. €
3,7 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
4/2028
(+14)
65
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5,1 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
6/2028
(+15)
66
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
175 mil. €
9,7 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
6/2028
(+14)
67
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
4,3 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
7/2028
(+15)
68
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
5,2 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
7/2028
(+15)
69
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
4,1 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
7/2028
(+15)
70
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
5,8 mil. €
7 784
4
4
10/2027
(+54)
71
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
7,4 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
10/2027
(+54)
72
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5,5 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
1/2029
(+5)
73
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
7,2 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
1/2029
(+19)
74
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
5,5 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
11/2029
(+14)
75
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
2,5 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
11/2029
(+14)
76
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
6,1 mil. €
7 234
4
3
11/2029
(+7)
77
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
2,0 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
11/2029
(+11)
78
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
2,3 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
11/2029
(+11)
79
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
2,0 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
11/2029
(+11)
80
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
5,7 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
11/2029
(+7)
81
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
5,3 mil. €
7 211
4
4
11/2030
(+17)
82
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
4,7 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
11/2030
(+45)
83
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
2,2 mil. €
5 586
2
2
11/2030
(+45)
84
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
20,1 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
2/2034
85
74.
5/2029
D2
8,5 km
6
90 mil. €
1,5 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
5/2032
(+26)
86
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
4,6 mil. €
4
3
6/2033
(+21)
87
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5,5 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
6/2033
(+21)
88
77. - 82.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
7,9 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
89
77. - 82.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
12,1 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
po 2040
(0)
90
77. - 82.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
3,3 mil. €
5 098 - 5 557
5
2
po 2040
91
77. - 82.
po 2040
D3
3,1 km
4
68 mil. €
1,3 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
po 2040
92
77. - 82.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
16,1 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
po 2040
(0)
93
77. - 82.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
15,2 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
po 2040
(0)
 
 
 
 
 
93 úsekov
1 180,7 km
2 - 8
20 238 mil. €
497,1 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
12/2019 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku