1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
13 úsekov
140,3 km
4 - 6
2 516 mil. €
3 166 - 93 344
1,3
2,0
12/2019 - 9/2023
1
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
11/2015
2020
2
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
6/2016
2021
3
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
8/2017
2021
4
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
9/2017
2021
5
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
9/2017
2021
6
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
8/2020
 9/2023
(-28)
7
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
8
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
4/2015
12/2019
9
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
11/2008
12/2019
(+7)
10
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
4/2009
7/2022
11
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
4/2009
2022
(+24)
12
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
6/2015
6/2021
(-0)
13
10/2017
D1
2,6 km
4
27 mil. €
14 624
1
1
11/2015
12/2019
(+8)
 
 
 
 
 
13 úsekov
140,3 km
4 - 6
2 516 mil. €
3 166 - 93 344
1,3
2,0
12/2019 - 9/2023
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku