1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 1 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
rok
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
36 úsekov
317,7 km
2 - 8
5 520 mil. €
3 166 - 93 344
2,0
2,4
12/2019 - po 2040
1
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
12/2019
(+7)
2
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2022
(+24)
3
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
2020
4
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
2021
5
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
2021
6
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
2021
7
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
2021
8
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
12/2019
9
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
10
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
2 021
19 072 - 21 988
1
2
6/2021
(-0)
11
10/2017
D1
2,6 km
4
27 mil. €
14 624
1
1
12/2019
(+8)
12
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
2 023
10 334 - 11 542
2
2
3/2021
(+10)
13
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
2 031
9 007 - 9 998
2
2
12/2020
(+6)
14
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
2 025
15 837 - 18 098
1
3
9/2022
(+14)
15
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
2 031
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
16
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
2 030
5 792 - 7 064
3
2
8/2024
(0)
17
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
134 mil. €
2 025
10 088 - 50 895
2
1
8/2022
(+5)
18
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
132 mil. €
2 030
62 652
.
.
.
1
1
 10/2021
(+8)
19
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
2/2023
(+11)
20
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
2 025
22 341 - 30 731
1
3
2/2024
(+22)
21
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2 020
2
1
8/2022
(+7)
22
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
2 020
4 001
3
3
4/2023
(+6)
23
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
2 030
5 304
2
2
6/2023
(+24)
24
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
2 040
12 387 - 17 316
2
3
6/2023
(+11)
25
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
2 030
5 277 - 6 250
2
2
8/2023
(+26)
26
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
2 030
62 652
.
.
.
1
1
 8/2024
(+13)
27
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
2 025
15 053
2
2
12/2024
(+6)
28
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
2 022
10 312
3
5
 3/2025
(+24)
29
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
2 030
6 969 - 10 726
3
4
4/2024
(+9)
30
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
2 030
6 412 - 8 112
3
4
4/2024
(+9)
31
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
2 025
12 157
2
3
6/2025
(+10)
32
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
2 025
12 862
2
3
6/2025
(+10)
33
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
2 026
8 634 - 11 116
3
2
2/2026
(+9)
34
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
2 023
5 550 - 9 787
2
3
2/2026
(+18)
35
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
2 027
7 793
3
3
5/2026
(0)
36
77. - 82.
po 2040
D3
3,1 km
4
68 mil. €
2 034
5 420 - 8 693
5
5
po 2040
 
 
 
 
 
36 úsekov
317,7 km
2 - 8
5 520 mil. €
3 166 - 93 344
2,0
2,4
12/2019 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku