1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 11 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 1 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 0 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 0 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
 
odhad NDS
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
 
 
90 úsekov
1 150,1 km
19 872 mil. €
2,9
3,0
1
12/2013
D1
14,9 km
D 26,5/100
368 mil. €
1
1
4/2009
2
1/2014
D1
11,3 km
D 26,5/100
462 mil. €
2
3
11/2008
3
6/2014
D1
13,5 km
D 26,5/100
424 mil. €
1
2
4/2009
4
7/2016
D4
4,4 km
D 33,5/120, D 26,5/120
1
2
9/2017
5
7/2016
D4
22,6 km
D 33,5/120, D 26,5/120
1
2
9/2017
6
7/2016
R7
8,4 km
R 31,5/120
1
1
6/2016
7
7/2016
R7
6,4 km
R 31,5/120
1
1
8/2017
8
11/2016
D1
14,4 km
D 26,5/120
240 mil. €
2
2
4/2015
9
12/2016
D3
5,7 km
D 24,5/80
264 mil. €
1
2
10
6/2017
D1
7,9 km
D 26,5/100
419 mil. €
1
2
6/2015
11
10/2017
D1
2,6 km
R 22,5/80
27 mil. €
1
1
11/2015
12
1.
1/2019
R3
4,4 km
R 24,5/100 v polovičnom profile
83 mil. €
2
2
7/2012
13
2.
2/2019
R2
13,5 km
R 24,5/100
143 mil. €
2
2
12/2018
14
3.
5/2019
R4
4,3 km
R 24,5/100
198 mil. €
1
3
1/2017
15
4.
6/2019
R2
9,1 km
DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100
243 mil. €
3
4
16
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
303 mil. €
3
2
8/2019
17
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
R 24,5/100
134 mil. €
2
1
4/2019
18
7.
10/2019
D1
3,5 km
D 41/120
132 mil. €
1
1
4/2019
19
8.
2/2020
R2
6,8 km
R 24,5/100
191 mil. €
3
3
4/2019
20
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
D 26,5/100
949 mil. €
1
1
21
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
R 24,5/100
314 mil. €
1
3
8/2019
22
11.
9/2020
D3
10,8 km
D 24,5/80 (100)
312 mil. €
2
4
8/2020
23
12.
11/2020
D1
1,1 km
D 11,5/80
12 mil. €
2
1
9/2019
24
13.
4/2021
R4
8,2 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
96 mil. €
3
3
12/2019
25
14.
5/2021
R7
14,3 km
R 11,5/120
98 mil. €
4
4
26
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
74 mil. €
2
2
12/2019
27
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
R 22,5/100
164 mil. €
2
3
4/2020
28
17.
7/2021
R7
11,0 km
R 24,5/120
97 mil. €
4
4
29
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
R 11,5/120
161 mil. €
4
4
30
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
2
2
1/2020
31
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
D 41/120
216 mil. €
1
1
10/2019
32
22.
12/2021
D3
4,0 km
D 24,5/80
103 mil. €
2
2
6/2020
33
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
D 24,5/80
416 mil. €
1
1
10/2021
34
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
R 24,5/120
135 mil. €
4
4
35
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
R 11,5/80
56 mil. €
3
5
4/2021
36
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
R 11,5/70
54 mil. €
3
4
37
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
211 mil. €
3
4
2/2021
38
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
127 mil. €
3
4
2/2021
39
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
R 24,5/120(100)
123 mil. €
2
3
3/2020
40
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
R 24,5/120(100)
53 mil. €
2
3
2/2021
41
31.
7/2022
D1
7,3 km
26,5/100
317 mil. €
3
3
6/2021
42
32.
10/2022
R3
6,5 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
2
2
8/2021
43
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
112 mil. €
3
2
10/2021
44
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
D 33,5/120
277 mil. €
2
2
4/2022
45
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
D 26,5/120 (tunel 2 x T 8,0/100)
771 mil. €
2
4
46
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
77 mil. €
2
2
11/2021
47
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
201 mil. €
2
3
11/2021
48
38.
3/2023
R2
16,0 km
R 24,5/120(100)
274 mil. €
2
2
1/2022
49
39.
5/2023
R2
11,5 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
235 mil. €
3
3
1/2022
50
40.
8/2023
R4
4,0 km
R 24,5/100
102 mil. €
2
2
4/2022
51
41.
10/2023
R2
17,5 km
R 24,5/100
287 mil. €
2
2
8/2022
52
42.
11/2023
D4
3,6 km
D 26,5/100
133 mil. €
5
5
53
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
105 mil. €
2
3
8/2022
54
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
97 mil. €
2
2
8/2022
55
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
R 24,5/80
785 mil. €
2
3
10/2022
56
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
67 mil. €
3
2
11/2022
57
47.
5/2024
R1
4,6 km
R 24,5/80
100 mil. €
3
3
3/2024
58
48.
7/2024
R3
52,5 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
611 mil. €
4
4
4/2023
59
49.
10/2024
R2
18,0 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
171 mil. €
4
4
5/2023
60
50.
12/2024
R2
7,8 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
75 mil. €
5
4
7/2023
61
51.
1/2025
R4
7,9 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
127 mil. €
4
3
8/2023
62
52.
4/2025
R2
9,8 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
93 mil. €
5
5
11/2023
63
53.
5/2025
R2
14,0 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
117 mil. €
5
4
1/2024
64
54.
6/2025
R2
18,0 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
175 mil. €
5
5
1/2024
65
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
132 mil. €
4
3
2/2024
66
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
123 mil. €
3
3
2/2024
67
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
100 mil. €
4
3
2/2024
68
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
R 24,5/80
406 mil. €
4
4
7/2024
69
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
R 24,5/120 (100)
191 mil. €
3
3
10/2024
70
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
D 26,5/120 (100)
418 mil. €
3
3
6/2025
71
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
D 26,5/120 (100)
191 mil. €
3
2
6/2025
72
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
R 11,5/100 (80)
142 mil. €
4
3
9/2025
73
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
D 26,5/120 (100)
138 mil. €
4
3
6/2025
74
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
D 26,5/120 (100)
162 mil. €
3
2
6/2025
75
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
D 26,5/120 (100)
135 mil. €
4
3
6/2025
76
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
R 11,5/100 (80)
190 mil. €
4
3
9/2025
77
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
243 mil. €
4
4
8/2026
78
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
251 mil. €
3
5
8/2026
79
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
31 mil. €
2
2
8/2026
80
72. - 73.
2/2029
D2
6,9 km
D 33,5/120
106 mil. €
5
5
8/2027
81
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
R 24,5/100
1 020 mil. €
3
5
9/2027
82
74.
5/2029
D2
8,5 km
D 33,5/120
90 mil. €
5
5
10/2027
83
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
305 mil. €
4
3
8/2028
84
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
662 mil. €
4
4
8/2028
85
77. - 82.
po 2040
R1
42,1 km
R 24,5/120
631 mil. €
5
5
86
77. - 82.
po 2040
R7
29,2 km
R 11,5/120
230 mil. €
5
5
87
77. - 82.
po 2040
R3
10,3 km
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
92 mil. €
5
2
88
77. - 82.
po 2040
D3
3,1 km
D 26,5/100
68 mil. €
5
5
89
77. - 82.
po 2040
R7
32,8 km
R 11,5/120
367 mil. €
5
5
90
77. - 82.
po 2040
R7
71,3 km
R 11,5/120
553 mil. €
5
5
 
 
 
 
 
90 úsekov
1 150,1 km
19 872 mil. €
2,9
3,0
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku