1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 15 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 1 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
92 úsekov
1 175,3 km
2 - 8
20 179 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
12/2019 - po 2040
1
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
132 mil. €
62 652
.
.
.
530
1
1
5/2013
Dôvodmi rastúceho meškania sú doteraz nevykúpené pozemky, a tiež dlhotrvajúca neschopnosť ministerstva vyriešiť obchádzkové trasy na presmerovanie dopravy z D1 počas jej prerábky (dvíhania nivelety v priestore križovatky s D4). Na pôvodne plánované riešenie je príliš neskoro a doteraz nie je ani dohoda s koncesionárom o podmienkach, za akých by (dočasne) stavebne prispôsobil budúce vetvy križovatky na prevedenie dopravy z D1.
 10/2021
(+8)
2
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
62 652
.
.
.
530
1
1
5/2013
Od dodania DSP v roku 2016 príprava úseku od Triblaviny po Senec ďalej nepokročila, NDS doteraz ani nezačala s výkupmi pozemkov.
 8/2024
(+13)
3
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
266 - 354
2
2
5/2013
Posun prípravy súvisí s veľkými opakovanými zmenami projektu, ktoré je nutné zapracúvať do dokumentácie. Po vypustení kolektorov ide najnovšie o výrazné rozšírenie odpočívadla Triblavina, ktoré si vyžiada aj nové územné rozhodnutie.
 8/2027
(+6)
4
74.
5/2029
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
318
5
5
3/2025
5/2032
(+26)
5
72. - 73.
2/2029
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
5/2024
2/2032
(+27)
6
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
11/2014
2021
7
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
146 - 596
1
2
1/2015
2021
8
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
53 - 648
1
1
1/2015
2021
9
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
12 387 - 17 316
109 - 210
2
3
6/2011
6/2023
(+11)
10
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
51
3
3
11/2020
Jediný úsek diaľnice D1, kde NDS predpokladané termíny výstavby neposunula na neskôr. Deklaruje dokonca skoršiu výstavbu ako pred rokom. V skutočnosti však len vypustila časové rezervy, ktoré v pôvodných termínoch mala, a teraz prezentuje značne optimistický scenár. Reálne sa projektovanie druhej rúry tunela Branisko doteraz nezačalo. Predpokladané termíny najbližších stupňov prípravy NDS oproti vlaňajšku posunula o rok neskôr.
 1/2027
(-11)
11
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
135 - 137
3
3
6/2022
11/2029
(+14)
12
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
3/2022
11/2026
(-21)
13
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
11/2021
7/2029
(-8)
14
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
14 - 146
2
2
8/2008
12/2019
15
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
94 - 185
3
2
6/2022
11/2029
(+14)
16
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
64 - 170
2
3
12/2013
2020
17
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4 - 92
4
4
11/2020
1/2026
(+10)
18
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
23 579 - 28 413
33 - 195
2
3
11/2007
12/2019
(+7)
19
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12 491 - 24 900
89 - 432
1
1
3/2005
7/2022
20
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
86 - 192
1
1
6/2014
2021
21
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
79
4
4
9/2022
10/2027
(+54)
22
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
134 mil. €
10 088 - 50 895
90 - 464
2
1
2/2015
8/2022
(+5)
23
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
169 - 482
3
3
2/2015
2/2023
(+11)
24
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
8 780 - 11 203
57 - 108
3
4
6/2011
1/2023
(+16)
25
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
12 157
35
2
3
7/2013
6/2025
(+10)
26
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
62 - 103
2
4
6/2008
Jediný úsek diaľnice D3, kde NDS predpokladané termíny výstavby neposunula na neskôr ale naopak deklaruje skoršiu výstavbu ako pred rokom. Dôvody sú dva: Upustenie od zmeny technického riešenia, ktorá mala zmenšiť technickú náročnosť a vysoké náklady, a najmä vypustenie časových rezerv, ktoré v termínoch pred rokom mala. Teraz prezentuje značne optimistický scenár, navyše s rizikom, že na zbytočne drahé riešenie sa nenájde financovanie.
 9/2023
(-28)
27
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
133 - 458
1
2
12/2007
2022
(+24)
28
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
181
2
2
7/2019
8/2026
(+10)
29
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
118 - 135
4
4
9/2022
10/2027
(+54)
30
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
35 - 248
3
3
6/2022
1/2029
(+19)
31
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
95 - 139
4
3
6/2022
11/2029
(+11)
32
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
6 403 - 9 478
32 - 113
4
4
6/2021
8/2026
(+9)
33
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
77 - 136
2
2
2/2011
3/2026
(+8)
34
77. - 82.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
14 - 114
5
5
35
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
9 007 - 9 998
51 - 106
2
2
6/2011
12/2020
(+6)
36
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
8 - 143
3
5
2/2025
2/2034
37
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
564
2
2
8/2013
12/2024
(+6)
38
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
171 - 213
3
2
6/2022
11/2029
(+11)
39
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
15 837 - 18 098
213 - 312
1
3
9/2015
9/2022
(+14)
40
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
22 341 - 30 731
367 - 547
1
3
9/2015
2/2024
(+22)
41
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
19 072 - 21 988
220 - 372
1
2
11/2009
6/2021
(-0)
42
10/2017
D1
2,6 km
4
27 mil. €
14 624
229
1
1
8/1998
12/2019
(+8)
43
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
194
3
3
10/2019
8/2023
(+8)
44
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
152
3
3
7/2022
5/2026
(+14)
45
77. - 82.
po 2040
D3
3,1 km
4
68 mil. €
5 420 - 8 693
55 - 160
5
5
10/2011
po 2040
46
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
76 - 172
2
3
7/2021
1/2027
(+33)
47
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
44 - 151
4
3
6/2022
11/2029
(+11)
48
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
13 676 - 21 949
81 - 144
1
1
3/2008
Posun dokončenia o rok má dva hlavné dôvody. Jedným bolo zdĺhavé riešenie odvolaní voči záverečnému stanovisku EIA rezortom životného prostredia. Druhým to, že diaľničiari neobstarali projektanta počas 3/4 roka čakania na právoplatnosť EIA. Namiesto toho hľadala NDS možnosti, ako sa súťaži vyhnúť podpísaním dodatku k zmluve z roku 2013 ešte na úžinový variant. Keďže išlo o mimoriadne sporný postup, dodatok bol nakoniec podpísaný až v júni 2018, teda 4 mesiace po právoplatnosti záverečného stanoviska EIA. V prípade vyhlásenia riadnej súťaže hneď v júni 2017 mohla mať NDS zazmluvneného projektanta skôr a na základe riadnej súťaže, nie sporného dodatku k starej zmluve na úplne iné riešenie.
 7/2027
(+13)
49
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
42 - 395
2
2
11/2020
10/2026
(+27)
50
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
11 465 - 18 743
138 - 504
1
2
10/2008
2021
(+7)
51
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
416 mil. €
13 886 - 21 743
118 - 245
1
1
10/2010
Ďalší posun prípravy a možného dokončenia tohto naliehavo potrebného úseku až na rok 2024 či dokonca 2025 je dôsledkom faktu, že vedenie ministerstva dopravy dáva prednosť príprave iných, menej potrebných úsekov ciest. Hoci tento úsek D3 prevezme podobnú dopravnú záťaž ako úseky D1 pri Žiline, projektovú dokumentáciu preň začala NDS obstarávať až v novembri 2018, teda nie v predstihu ani bezodkladne po získaní právoplatného záverečného stanoviska EIA ale až o 6 mesiacov neskôr.
 2/2025
(+11)
52
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
5 304
53
2
2
3/2010
6/2023
(+24)
53
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
4/2010
2/2026
(+18)
54
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
9/2020
2/2026
(+11)
55
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
7 211
108
4
4
9/2023
11/2030
(+17)
56
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
8 973 - 10 745
72 - 123
3
5
9/2023
11/2030
(+45)
57
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
69 - 141
2
3
7/2019
12/2026
(+3)
58
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
69 - 107
5
5
11/2020
4/2028
(+14)
59
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
4
3
8/2025
6/2033
(+21)
60
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
54
5
4
7/2020
12/2027
(+10)
61
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
123 - 165
2
2
3/2020
10/2024
(+11)
62
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
5 814 - 7 518
59 - 68
4
3
2/2021
7/2028
(+15)
63
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
4 001
42
3
3
3/2009
4/2023
(+6)
64
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
44 - 143
3
4
5/2012
4/2024
(+9)
65
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
7 234
66
4
3
8/2022
11/2029
(+7)
66
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
100 - 105
4
4
5/2020
10/2027
(+7)
67
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
30 - 78
4
3
11/2021
1/2029
(+5)
68
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
88 - 175
2
3
2/2011
2/2026
(+18)
69
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
27 - 240
4
4
8/2025
6/2033
(+21)
70
77. - 82.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
18 - 123
5
5
po 2040
(0)
71
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
223
2
2
9/2023
11/2030
(+45)
72
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
6 412 - 8 112
66 - 121
3
4
6/2010
4/2024
(+9)
73
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
82
3
3
5/2013
5/2026
(0)
74
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
168
3
5
11/2010
Posun termínov v tomto prípade spôsobuje neprimerane drahé a nefinancovateľné riešenie. Hoci už veľa rokov je zjavné, že bude nutné vrátiť sa v príprave a hľadať vhodnejšie riešenie, zodpovední o tom doteraz nerozhodli.
 3/2025
(+24)
75
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
3/2014
8/2022
(+7)
76
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
42 - 55
3
3
2/2021
7/2028
(+15)
77
77. - 82.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
48 - 73
5
2
po 2040
78
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
3 407 - 3 769
42 - 71
2
2
7/2019
12/2026
(+3)
79
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
20 - 78
3
2
3/2014
8/2024
(0)
80
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
12 - 96
4
3
2/2021
7/2028
(+15)
81
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
67
3
4
3/2025
82
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
49 - 72
5
5
1/2021
6/2028
(+14)
83
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
230 - 281
2
2
9/2009
3/2021
(+10)
84
77. - 82.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
8 - 149
5
5
po 2040
(0)
85
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
56 - 84
5
4
12/2020
6/2028
(+15)
86
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
5 277 - 6 250
78 - 98
2
2
4/2011
8/2023
(+26)
87
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
6/2020
11/2025
(+8)
88
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
45 - 182
4
4
8/2021
7/2027
(+5)
89
77. - 82.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5 - 61
5
5
po 2040
(0)
90
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
112 - 134
3
2
4/2021
1/2026
(+4)
91
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
21 - 33
4
3
8/2020
1/2028
(+12)
92
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 561 - 5 054
18 - 42
4
3
8/2022
11/2029
(+7)
 
 
 
 
 
92 úsekov
1 175,3 km
2 - 8
20 179 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
12/2019 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku