1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
92 úsekov
1 163,7 km
2 - 8
19 999 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
12/2019 - po 2040
1
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12 491 - 24 900
89 - 432
1
1
4/2009
7/2022
2
D1
11,3 km
4
462 mil. €
23 579 - 28 413
33 - 195
2
3
11/2008
12/2019
(+7)
3
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
133 - 458
1
2
4/2009
2022
(+24)
4
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
64 - 170
2
3
11/2015
2020
5
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
9/2017
2021
6
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
146 - 596
1
2
9/2017
2021
7
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
86 - 192
1
1
6/2016
2021
8
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
53 - 648
1
1
8/2017
2021
9
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
14 - 146
2
2
4/2015
12/2019
10
D3
5,7 km
4
264 mil. €
11 465 - 18 743
138 - 504
1
2
2021
(+7)
11
D1
7,9 km
4
419 mil. €
19 072 - 21 988
220 - 372
1
2
6/2015
6/2021
(-0)
12
D1
2,6 km
4
27 mil. €
14 624
229
1
1
11/2015
12/2019
(+8)
13
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
230 - 281
2
2
7/2012
3/2021
(+10)
14
R2
13,5 km
4
143 mil. €
9 007 - 9 998
51 - 106
2
2
12/2018
12/2020
(+6)
15
R4
4,3 km
4
198 mil. €
15 837 - 18 098
213 - 312
1
3
1/2017
9/2022
(+14)
16
R2
9,1 km
4
243 mil. €
8 780 - 11 203
57 - 108
3
4
1/2023
(+16)
17
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
20 - 78
3
2
8/2019
8/2024
(0)
18
R4
14,3 km
4
134 mil. €
10 088 - 50 895
90 - 464
2
1
4/2019
8/2022
(+5)
19
D1
3,5 km
8
132 mil. €
62 652
.
.
.
530
1
1
4/2019
 10/2021
(+8)
20
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
169 - 482
3
3
4/2019
2/2023
(+11)
21
D1
13,5 km
4
949 mil. €
13 676 - 21 949
81 - 144
1
1
 7/2027
(+13)
22
R4
10,2 km
4
314 mil. €
22 341 - 30 731
367 - 547
1
3
8/2019
2/2024
(+22)
23
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
62 - 103
2
4
8/2020
 9/2023
(-28)
24
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
9/2019
8/2022
(+7)
25
R4
8,2 km
2
96 mil. €
4 001
42
3
3
12/2019
4/2023
(+6)
26
R7
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
11/2025
(+8)
27
R2
6,2 km
2
74 mil. €
5 304
53
2
2
12/2019
6/2023
(+24)
28
R1
8,1 km
4
164 mil. €
12 387 - 17 316
109 - 210
2
3
4/2020
6/2023
(+11)
29
R7
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4 - 92
4
4
1/2026
(+10)
30
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
2/2026
(+11)
31
R2
8,3 km
2
92 mil. €
5 277 - 6 250
78 - 98
2
2
1/2020
8/2023
(+26)
32
D1
10,6 km
8
216 mil. €
62 652
.
.
.
530
1
1
10/2019
 8/2024
(+13)
33
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
194
3
3
11/2020
8/2023
(+8)
34
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
564
2
2
6/2020
12/2024
(+6)
35
D3
11,2 km
4
416 mil. €
13 886 - 21 743
118 - 245
1
1
10/2021
 2/2025
(+11)
36
R7
9,5 km
4
135 mil. €
6 403 - 9 478
32 - 113
4
4
8/2026
(+9)
37
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
168
3
5
4/2021
 3/2025
(+24)
38
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
67
3
4
3/2025
39
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
44 - 143
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
40
R2
10,6 km
2
127 mil. €
6 412 - 8 112
66 - 121
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
41
R2
6,1 km
4
123 mil. €
12 157
35
2
3
3/2020
6/2025
(+10)
42
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
115
2
3
2/2021
6/2025
(+10)
43
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
51
3
3
6/2021
 1/2027
(-11)
44
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
123 - 165
2
2
8/2021
10/2024
(+11)
45
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
120 - 202
3
2
10/2021
2/2026
(+9)
46
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
266 - 354
2
2
4/2022
 8/2027
(+6)
47
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
7/2029
(-8)
48
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
11/2021
2/2026
(+18)
49
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
88 - 175
2
3
11/2021
2/2026
(+18)
50
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
82
3
3
1/2022
5/2026
(0)
51
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
181
2
2
4/2022
8/2026
(+10)
52
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
42 - 395
2
2
8/2022
10/2026
(+27)
53
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
11/2026
(-21)
54
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
69 - 141
2
3
8/2022
12/2026
(+3)
55
R4
7,0 km
2
97 mil. €
3 407 - 3 769
42 - 71
2
2
8/2022
12/2026
(+3)
56
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
76 - 172
2
3
10/2022
1/2027
(+33)
57
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
112 - 134
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
58
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
152
3
3
3/2024
5/2026
(+14)
59
R3
52,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
45 - 182
4
4
4/2023
7/2027
(+5)
60
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
100 - 105
4
4
5/2023
10/2027
(+7)
61
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
54
5
4
7/2023
12/2027
(+10)
62
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
21 - 33
4
3
8/2023
1/2028
(+12)
63
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
69 - 107
5
5
11/2023
4/2028
(+14)
64
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
56 - 84
5
4
1/2024
6/2028
(+15)
65
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
49 - 72
5
5
1/2024
6/2028
(+14)
66
R4
8,0 km
2
132 mil. €
5 814 - 7 518
59 - 68
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
67
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
42 - 55
3
3
2/2024
7/2028
(+15)
68
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
12 - 96
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
69
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
79
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
70
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
118 - 135
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
71
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
35 - 248
3
3
10/2024
1/2029
(+19)
72
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
135 - 137
3
3
6/2025
11/2029
(+14)
73
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
94 - 185
3
2
6/2025
11/2029
(+14)
74
R6
11,3 km
2
142 mil. €
7 234
66
4
3
9/2025
11/2029
(+7)
75
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
95 - 139
4
3
6/2025
11/2029
(+11)
76
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
171 - 213
3
2
6/2025
11/2029
(+11)
77
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
44 - 151
4
3
6/2025
11/2029
(+11)
78
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 561 - 5 054
18 - 42
4
3
9/2025
11/2029
(+7)
79
R3
10,4 km
2
243 mil. €
7 211
108
4
4
8/2026
11/2030
(+17)
80
R3
6,7 km
2
251 mil. €
8 973 - 10 745
72 - 123
3
5
8/2026
11/2030
(+45)
81
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
223
2
2
8/2026
11/2030
(+45)
82
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
8/2027
2/2032
(+27)
83
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
8 - 143
3
5
9/2027
2/2034
84
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
318
5
5
10/2027
5/2032
(+26)
85
R3
14,0 km
2
305 mil. €
4
3
8/2028
6/2033
(+21)
86
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
27 - 240
4
4
8/2028
6/2033
(+21)
87
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
14 - 114
5
5
88
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
18 - 123
5
5
po 2040
(0)
89
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
48 - 73
5
2
po 2040
90
D3
3,1 km
4
68 mil. €
5 420 - 8 693
55 - 160
5
5
po 2040
91
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
8 - 149
5
5
po 2040
(0)
92
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5 - 61
5
5
po 2040
(0)
 
 
 
92 úsekov
1 163,7 km
2 - 8
19 999 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
12/2019 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku