1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 0 / 5
+
 
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
 
90 úsekov
1 110,5 km
2 - 8
19 052 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
1
D1
14,9 km
4
D 26,5/100
368 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
4/2009
2
D1
11,3 km
4
D 26,5/100
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
11/2008
3
D1
13,5 km
4
D 26,5/100
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
4/2009
4
R7
17,4 km
4
R 24,5/120
8 544 - 13 236
2
3
11/2015
5
D4
4,4 km
4 - 6
D 33,5/120, D 26,5/120
1
2
9/2017
6
D4
22,6 km
4 - 6
D 33,5/120, D 26,5/120
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
9/2017
7
R7
8,4 km
4
R 31,5/120
13 102 - 19 993
1
1
6/2016
8
R7
6,4 km
4 - 6
R 31,5/120
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
8/2017
9
D1
14,4 km
4
D 26,5/120
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
4/2015
10
D3
5,7 km
4
D 24,5/80
264 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
11
D1
7,9 km
4
D 26,5/100
419 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
6/2015
12
D1
2,6 km
4
R 22,5/80
27 mil. €
14 624
1
1
11/2015
13
R3
4,4 km
2
R 24,5/100 v polovičnom profile
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
7/2012
14
R2
13,5 km
4
R 24,5/100
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
12/2018
15
R4
4,3 km
4
R 24,5/100
198 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
1/2017
16
R2
9,1 km
4
DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
17
R2
14,1 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2019
18
R4
14,3 km
4
R 24,5/100
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
4/2019
19
D1
3,5 km
8
D 41/120
132 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
4/2019
20
R2
6,8 km
4
R 24,5/100
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
4/2019
21
D1
13,5 km
4
D 26,5/100
949 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
22
R4
10,2 km
4
R 24,5/100
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
8/2019
23
D3
10,8 km
4
D 24,5/80 (100)
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
8/2020
24
D1
1,1 km
2
D 11,5/80
12 mil. €
2
1
9/2019
25
R4
8,2 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
96 mil. €
4 001
3
3
12/2019
26
R7
14,3 km
2
R 11,5/120
98 mil. €
4
4
27
R2
6,2 km
2
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
74 mil. €
5 304
2
2
12/2019
28
R1
8,1 km
4
R 22,5/100
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2020
29
R7
11,0 km
4
R 24,5/120
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
30
R7
23,5 km
2
R 11,5/120
161 mil. €
4
4
31
R2
8,3 km
2
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
1/2020
32
D1
10,6 km
8
D 41/120
216 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
10/2019
33
R1
2,7 km
4
R 24,5/80
62 mil. €
16 268
3
3
11/2020
34
D3
4,0 km
4
D 24,5/80
103 mil. €
15 053
2
2
6/2020
35
D3
11,2 km
4
D 24,5/80
416 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
10/2021
36
D1
3,8 km
2
R 11,5/80
56 mil. €
10 312
3
5
4/2021
37
R5
1,7 km
2
R 11,5/70
54 mil. €
7 972
3
4
38
R2
20,7 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
2/2021
39
R2
10,6 km
2
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
2/2021
40
R2
6,1 km
4
R 24,5/120(100)
123 mil. €
12 157
2
3
3/2020
41
R2
2,7 km
4
R 24,5/120(100)
53 mil. €
12 862
2
3
2/2021
42
D1
7,3 km
4
26,5/100
317 mil. €
10 359
3
3
6/2021
43
R3
6,5 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
8/2021
44
R2
9,6 km
2
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
112 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2021
45
D1
19,9 km
6
D 33,5/120
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
4/2022
46
D4
12,4 km
4
D 26,5/120 (tunel 2 x T 8,0/100)
771 mil. €
2
4
47
R3
4,9 km
2
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
77 mil. €
2
2
11/2021
48
R3
8,3 km
2
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
11/2021
49
R2
16,0 km
4
R 24,5/120(100)
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
1/2022
50
R2
11,5 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
235 mil. €
7 793
3
3
1/2022
51
R4
4,0 km
4
R 24,5/100
102 mil. €
14 625
2
2
4/2022
52
R2
17,5 km
4
R 24,5/100
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
8/2022
53
D4
3,6 km
4
D 26,5/100
133 mil. €
5
5
54
R4
6,5 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
8/2022
55
R4
7,0 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
97 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
8/2022
56
R1
14,9 km
4
R 24,5/80
785 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
10/2022
57
R1
4,6 km
4
R 24,5/80
100 mil. €
11 611
3
3
3/2024
58
R3
52,5 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
4/2023
59
R2
18,0 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
171 mil. €
10 140 - 11 010
4
4
5/2023
60
R2
7,8 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
75 mil. €
5 587
5
4
7/2023
61
R4
7,9 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
8/2023
62
R2
9,8 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
11/2023
63
R2
14,0 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
1/2024
64
R2
18,0 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
1/2024
65
R4
8,0 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
132 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
2/2024
66
R4
7,5 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
2/2024
67
R4
6,0 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
2/2024
68
R1
11,5 km
4
R 24,5/80
406 mil. €
7 784
4
4
7/2024
69
R1
9,5 km
4
R 24,5/80
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
7/2024
70
R3
14,0 km
4
R 24,5/120 (100)
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
10/2024
71
D1
12,6 km
4
D 26,5/120 (100)
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
6/2025
72
D1
18,2 km
4
D 26,5/120 (100)
191 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
6/2025
73
R6
11,3 km
2
R 11,5/100 (80)
142 mil. €
7 234
4
3
9/2025
74
D1
15,8 km
4
D 26,5/120 (100)
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
6/2025
75
D1
12,1 km
4
D 26,5/120 (100)
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
6/2025
76
D1
15,5 km
4
D 26,5/120 (100)
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
6/2025
77
R6
11,0 km
2
R 11,5/100 (80)
190 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
9/2025
78
R3
10,4 km
2
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
243 mil. €
7 211
4
4
8/2026
79
R3
6,7 km
2
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
251 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
8/2026
80
R3
1,9 km
2
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
31 mil. €
5 586
2
2
8/2026
81
D2
6,9 km
6
D 33,5/120
106 mil. €
5
5
8/2027
82
D2
8,5 km
6
D 33,5/120
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
10/2027
83
R3
14,0 km
2
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
305 mil. €
4
3
8/2028
84
R2
49,0 km
2
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
8/2028
85
R1
42,1 km
4
R 24,5/120
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
86
R7
29,2 km
2
R 11,5/120
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
87
R3
10,3 km
2
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
92 mil. €
5 098 - 5 557
5
2
88
D3
3,1 km
4
D 26,5/100
68 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
89
R7
32,8 km
2
R 11,5/120
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
90
R7
71,3 km
2
R 11,5/120
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
 
 
 
90 úsekov
1 110,5 km
2 - 8
19 052 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku