1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 2 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 1 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
odhad NDS, na aktuálne plánovaný počet jazdných pruhov
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
92 úsekov
1 168,4 km
2 - 8
20 132 mil. €
18 116 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
12/2019 - po 2040
1
12/2013
14,9 km
4
368 mil. €
327 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
4/2009
7/2022
2
1/2014
11,3 km
4
462 mil. €
426 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
11/2008
12/2019
(+7)
3
6/2014
13,5 km
4
424 mil. €
410 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
4/2009
2022
(+24)
4
7/2016
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
11/2015
2020
5
7/2016
4,4 km
4 - 6
1
2
9/2017
2021
6
7/2016
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
9/2017
2021
7
7/2016
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
6/2016
2021
8
7/2016
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
8/2017
2021
9
11/2016
14,4 km
4
240 mil. €
199 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
4/2015
12/2019
10
12/2016
5,7 km
4
264 mil. €
241 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
11
6/2017
7,9 km
4
419 mil. €
360 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
6/2015
6/2021
(-0)
12
10/2017
2,6 km
4
27 mil. €
14 mil. €
14 624
1
1
11/2015
12/2019
(+8)
13
1.
1/2019
4,4 km
2
83 mil. €
75 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
7/2012
3/2021
(+10)
14
2.
2/2019
13,5 km
4
143 mil. €
127 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
12/2018
12/2020
(+6)
15
3.
5/2019
4,3 km
4
198 mil. €
170 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
1/2017
9/2022
(+14)
16
4.
6/2019
9,1 km
4
243 mil. €
234 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
17
5. - 6.
8/2019
14,1 km
2
303 mil. €
276 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2019
8/2024
(0)
18
5. - 6.
8/2019
14,3 km
4
134 mil. €
129 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
4/2019
8/2022
(+5)
19
7.
10/2019
3,5 km
8
132 mil. €
108 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
4/2019
Dôvodmi rastúceho meškania sú doteraz nevykúpené pozemky, a tiež dlhotrvajúca neschopnosť ministerstva vyriešiť obchádzkové trasy na presmerovanie dopravy z D1 počas jej prerábky (dvíhania nivelety v priestore križovatky s D4). Na pôvodne plánované riešenie je príliš neskoro a doteraz nie je ani dohoda s koncesionárom o podmienkach, za akých by (dočasne) stavebne prispôsobil budúce vetvy križovatky na prevedenie dopravy z D1.
 10/2021
(+8)
20
8.
2/2020
6,8 km
4
191 mil. €
154 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
4/2019
2/2023
(+11)
21
9. - 10.
8/2020
13,5 km
4
949 mil. €
880 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
Posun dokončenia o rok má dva hlavné dôvody. Jedným bolo zdĺhavé riešenie odvolaní voči záverečnému stanovisku EIA rezortom životného prostredia. Druhým to, že diaľničiari neobstarali projektanta počas 3/4 roka čakania na právoplatnosť EIA. Namiesto toho hľadala NDS možnosti, ako sa súťaži vyhnúť podpísaním dodatku k zmluve z roku 2013 ešte na úžinový variant. Keďže išlo o mimoriadne sporný postup, dodatok bol nakoniec podpísaný až v júni 2018, teda 4 mesiace po právoplatnosti záverečného stanoviska EIA. V prípade vyhlásenia riadnej súťaže hneď v júni 2017 mohla mať NDS zazmluvneného projektanta skôr a na základe riadnej súťaže, nie sporného dodatku k starej zmluve na úplne iné riešenie.
 7/2027
(+13)
22
9. - 10.
8/2020
10,2 km
4
314 mil. €
286 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
8/2019
2/2024
(+22)
23
11.
9/2020
10,8 km
4
312 mil. €
280 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
8/2020
Jediný úsek diaľnice D3, kde NDS predpokladané termíny výstavby neposunula na neskôr ale naopak deklaruje skoršiu výstavbu ako pred rokom. Dôvody sú dva: Upustenie od zmeny technického riešenia, ktorá mala zmenšiť technickú náročnosť a vysoké náklady, a najmä vypustenie časových rezerv, ktoré v termínoch pred rokom mala. Teraz prezentuje značne optimistický scenár, navyše s rizikom, že na zbytočne drahé riešenie sa nenájde financovanie.
 9/2023
(-28)
24
12.
11/2020
1,1 km
2
12 mil. €
10 mil. €
2
1
9/2019
8/2022
(+7)
25
13.
4/2021
8,2 km
2
96 mil. €
86 mil. €
4 001
3
3
12/2019
4/2023
(+6)
26
14.
5/2021
14,3 km
2
98 mil. €
89 mil. €
4
4
11/2025
(+8)
27
15. - 16.
6/2021
6,2 km
2
74 mil. €
67 mil. €
5 304
2
2
12/2019
6/2023
(+24)
28
15. - 16.
6/2021
8,1 km
4
164 mil. €
146 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2020
6/2023
(+11)
29
17.
7/2021
11,0 km
4
97 mil. €
85 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
30
18. - 21.
8/2021
23,5 km
2
161 mil. €
147 mil. €
4
4
2/2026
(+11)
31
18. - 21.
8/2021
8,3 km
2
92 mil. €
83 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
1/2020
8/2023
(+26)
32
18. - 21.
8/2021
10,6 km
8
216 mil. €
204 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
10/2019
Od dodania DSP v roku 2016 príprava úseku od Triblaviny po Senec ďalej nepokročila, NDS doteraz ani nezačala s výkupmi pozemkov.
 8/2024
(+13)
33
18. - 21.
8/2021
2,7 km
4
62 mil. €
54 mil. €
16 268
3
3
11/2020
8/2023
(+8)
34
22.
12/2021
4,0 km
4
103 mil. €
93 mil. €
15 053
2
2
6/2020
12/2024
(+6)
35
23. - 24.
2/2022
11,2 km
4
416 mil. €
370 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
10/2021
Ďalší posun prípravy a možného dokončenia tohto naliehavo potrebného úseku až na rok 2024 či dokonca 2025 je dôsledkom faktu, že vedenie ministerstva dopravy dáva prednosť príprave iných, menej potrebných úsekov ciest. Hoci tento úsek D3 prevezme podobnú dopravnú záťaž ako úseky D1 pri Žiline, projektovú dokumentáciu preň začala NDS obstarávať až v novembri 2018, teda nie v predstihu ani bezodkladne po získaní právoplatného záverečného stanoviska EIA ale až o 6 mesiacov neskôr.
 2/2025
(+11)
36
23. - 24.
2/2022
9,5 km
4
135 mil. €
123 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
37
25. - 26.
3/2022
3,8 km
2
56 mil. €
52 mil. €
10 312
3
5
4/2021
Posun termínov v tomto prípade spôsobuje neprimerane drahé a nefinancovateľné riešenie. Hoci už veľa rokov je zjavné, že bude nutné vrátiť sa v príprave a hľadať vhodnejšie riešenie, zodpovední o tom doteraz nerozhodli.
 3/2025
(+24)
38
25. - 26.
3/2022
1,7 km
2
54 mil. €
49 mil. €
7 972
3
4
3/2025
39
27. - 28.
4/2022
20,7 km
2
211 mil. €
192 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
40
27. - 28.
4/2022
10,6 km
2
127 mil. €
114 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
41
29. - 30.
6/2022
6,1 km
4
123 mil. €
108 mil. €
12 157
2
3
3/2020
6/2025
(+10)
42
29. - 30.
6/2022
2,7 km
4
53 mil. €
47 mil. €
12 862
2
3
2/2021
6/2025
(+10)
43
31.
7/2022
7,3 km
4
317 mil. €
300 mil. €
10 359
3
3
6/2021
Jediný úsek diaľnice D1, kde NDS predpokladané termíny výstavby neposunula na neskôr. Deklaruje dokonca skoršiu výstavbu ako pred rokom. V skutočnosti však len vypustila časové rezervy, ktoré v pôvodných termínoch mala, a teraz prezentuje značne optimistický scenár. Reálne sa projektovanie druhej rúry tunela Branisko doteraz nezačalo. Predpokladané termíny najbližších stupňov prípravy NDS oproti vlaňajšku posunula o rok neskôr.
 1/2027
(-11)
44
32.
10/2022
6,5 km
2
92 mil. €
80 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
8/2021
10/2024
(+11)
45
33. - 37.
2/2023
9,6 km
2
112 mil. €
86 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2021
2/2026
(+9)
46
33. - 37.
2/2023
19,9 km
6
277 mil. €
254 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
4/2022
Posun prípravy súvisí s veľkými opakovanými zmenami projektu, ktoré je nutné zapracúvať do dokumentácie. Po vypustení kolektorov ide najnovšie o výrazné rozšírenie odpočívadla Triblavina, ktoré si vyžiada aj nové územné rozhodnutie.
 8/2027
(+6)
47
33. - 37.
2/2023
12,4 km
4
771 mil. €
738 mil. €
2
4
7/2029
(-8)
48
33. - 37.
2/2023
4,9 km
2
77 mil. €
67 mil. €
2
2
11/2021
2/2026
(+18)
49
33. - 37.
2/2023
8,3 km
2
201 mil. €
183 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
11/2021
2/2026
(+18)
50
38.
3/2023
16,0 km
4
274 mil. €
234 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
1/2022
3/2026
(+8)
51
39.
5/2023
11,5 km
2
235 mil. €
204 mil. €
7 793
3
3
1/2022
5/2026
(0)
52
40.
8/2023
4,0 km
4
102 mil. €
87 mil. €
14 625
2
2
4/2022
8/2026
(+10)
53
41.
10/2023
17,5 km
4
287 mil. €
256 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
8/2022
10/2026
(+27)
54
42.
11/2023
3,6 km
4
133 mil. €
121 mil. €
5
5
11/2026
(-21)
55
43. - 44.
12/2023
6,5 km
2
105 mil. €
94 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
8/2022
12/2026
(+3)
56
43. - 44.
12/2023
7,0 km
2
97 mil. €
86 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
8/2022
12/2026
(+3)
57
45. - 46.
1/2024
14,9 km
4
785 mil. €
748 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
10/2022
1/2027
(+33)
58
45. - 46.
1/2024
4,8 km
2
67 mil. €
60 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
59
47.
5/2024
4,6 km
4
100 mil. €
90 mil. €
11 611
3
3
3/2024
5/2026
(+14)
60
48.
7/2024
52,5 km
2
611 mil. €
541 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
4/2023
7/2027
(+5)
61
49.
10/2024
18,0 km
2
171 mil. €
138 mil. €
10 140 - 11 010
4
4
5/2023
10/2027
(+7)
62
50.
12/2024
7,8 km
2
75 mil. €
64 mil. €
5 587
5
4
7/2023
12/2027
(+10)
63
51.
1/2025
7,9 km
2
127 mil. €
114 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
8/2023
1/2028
(+12)
64
52.
4/2025
9,8 km
2
93 mil. €
80 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
11/2023
4/2028
(+14)
65
53.
5/2025
14,0 km
2
117 mil. €
101 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
1/2024
6/2028
(+15)
66
54.
6/2025
18,0 km
2
175 mil. €
151 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
1/2024
6/2028
(+14)
67
55. - 57.
7/2025
8,0 km
2
132 mil. €
118 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
68
55. - 57.
7/2025
7,5 km
2
123 mil. €
110 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
2/2024
7/2028
(+15)
69
55. - 57.
7/2025
6,0 km
2
100 mil. €
88 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
70
58. - 59.
9/2025
11,5 km
4
406 mil. €
384 mil. €
7 784
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
71
58. - 59.
9/2025
9,5 km
4
340 mil. €
317 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
72
60. - 61.
1/2026
14,0 km
4
191 mil. €
160 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
10/2024
1/2029
(+19)
73
62. - 71.
11/2026
12,6 km
4
418 mil. €
394 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
6/2025
11/2029
(+14)
74
62. - 71.
11/2026
18,2 km
4
191 mil. €
174 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
6/2025
11/2029
(+14)
75
62. - 71.
11/2026
15,8 km
4
138 mil. €
127 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
6/2025
11/2029
(+11)
76
62. - 71.
11/2026
12,1 km
4
162 mil. €
148 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
6/2025
11/2029
(+11)
77
62. - 71.
11/2026
15,5 km
4
135 mil. €
125 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
6/2025
11/2029
(+11)
78
62. - 71.
11/2026
11,0 km
2
190 mil. €
168 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
9/2025
11/2029
(+7)
79
62. - 71.
11/2027
10,4 km
2
243 mil. €
218 mil. €
7 211
4
4
8/2026
11/2030
(+17)
80
62. - 71.
11/2027
6,7 km
2
251 mil. €
234 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
8/2026
11/2030
(+45)
81
62. - 71.
11/2027
1,9 km
2
31 mil. €
27 mil. €
5 586
2
2
8/2026
11/2030
(+45)
82
72. - 73.
2/2029
6,9 km
6
106 mil. €
98 mil. €
5
5
8/2027
2/2032
(+27)
83
72. - 73.
2/2029
54,9 km
4
1 020 mil. €
943 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
9/2027
2/2034
84
74.
5/2029
8,5 km
6
90 mil. €
82 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
10/2027
5/2032
(+26)
85
75. - 76.
6/2030
14,0 km
2
305 mil. €
277 mil. €
4
3
8/2028
6/2033
(+21)
86
75. - 76.
6/2030
49,0 km
2
662 mil. €
579 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
8/2028
6/2033
(+21)
87
77. - 82.
po 2040
42,1 km
4
631 mil. €
546 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
88
77. - 82.
po 2040
29,2 km
2
230 mil. €
182 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
po 2040
(0)
89
77. - 82.
po 2040
10,3 km
2
92 mil. €
71 mil. €
5 098 - 5 557
5
2
po 2040
90
77. - 82.
po 2040
3,1 km
4
68 mil. €
65 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
po 2040
91
77. - 82.
po 2040
32,8 km
2
367 mil. €
302 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
po 2040
(0)
92
77. - 82.
po 2040
71,3 km
2
553 mil. €
485 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
po 2040
(0)
 
 
 
 
92 úsekov
1 168,4 km
2 - 8
20 132 mil. €
18 116 mil. €
1 065 - 93 344
2,9
3,0
12/2019 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku