1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
14 úsekov
145,5 km
2 - 6
2 051 mil. €
1 698 - 93 344
1,6
1,9
12/2019 - 11/2029
1
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
12/2010
7/2022
2
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2022
(+24)
3
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
2020
4
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
2021
5
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
2021
6
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
2021
7
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
2021
8
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
9/2011
12/2019
9
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
10
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
3/2015
6/2021
(-0)
11
10/2017
D1
2,6 km
4
27 mil. €
14 624
1
1
8/2015
12/2019
(+8)
12
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
2
2
2/2021
12/2024
(+6)
13
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
3/2025
1/2029
(+5)
14
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
12/2025
11/2029
(+11)
 
 
 
 
 
14 úsekov
145,5 km
2 - 6
2 051 mil. €
1 698 - 93 344
1,6
1,9
12/2019 - 11/2029
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku